Skip to main content

Victorious Secret

Team Summary
League: White
Current Rank: 4
Record: 6 - 1 - 0
Administrator: Zhiyuan Ping
Avg Point Diff: 20.0
Avg Rating: 10.92
Team Description
we win
Schedule
Sun Jan 20 - 12:00 pm BYE
Sun Jan 27 - 12:00 pm vs. Mat-Fly
Won, 54-14
Sun Feb 3 - 12:00 pm vs. The Standard
Won, 30-9
Sun Feb 10 - 12:00 pm vs. Hero Ball
Won, dfw-dfl
Sun Feb 17 - 12:00 pm vs. Quicc’n Thicc
Won, 50-15

Playoff Schedule
Mon Mar 4 - 8:00 pm vs. BMG
Won, 42-19
Sun Mar 10 - 1:00 pm vs. RUF
Won, 55-18
Mon Mar 11 - 5:00 pm vs. Delt Gold
Lost, 25-33
Team Roster
1: Zhiyuan Ping
2: Xuhong Cao
3: Hanfei Zheng
4: Tony Zhou
5: Fangzhou Liu
6: Bowen Zhan
7: Jiawei Zhang
8: Micha Won
9: Sizheng Zhang
10: Lingjun Chen
11: Samuel Kronick
12: Yunqing Liu
13: Yaojun Yu
14: Zhejian Chen
15: Zhen Peng