Skip to main content

Victorious Secret

Team Summary
League: White
Current Rank: 4
Record: 4 - 0 - 0
Administrator: Zhiyuan Ping
Avg Point Diff: 25.67
Avg Rating: 9.33
Team Description
we win
Schedule
Sun Jan 20 - 12:00 pm BYE
Sun Jan 27 - 12:00 pm vs. Mat-Fly
Won, 54-14
Sun Feb 3 - 12:00 pm vs. Jordan Standard
Won, 30-9
Sun Feb 10 - 12:00 pm vs. Hero Ball
Won, dfw-dfl
Sun Feb 17 - 12:00 pm vs. Quicc’n Thicc
Won, 50-15

Team Roster
1: Zhiyuan Ping
2: Zhen Peng
3: Yaojun Yu
4: Zhejian Chen
5: Yunqing Liu
6: Samuel Kronick
7: Lingjun Chen
8: Sizheng Zhang
9: Micha Won
10: Jiawei Zhang
11: Bowen Zhan
12: Fangzhou Liu
13: Tony Zhou
14: Hanfei Zheng
15: Randy Dong
16: Xuhong Cao